Now showing items 1-3 of 3

  • Digitální ovladač elektronického zobrazovače letových dat EFIS 

   Author: Suchý Jakub; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Model chování pro let řízený vizuálními pravidly 

   Author: Tóth Jan; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem této práce je navrhnout model chování letu rízeného vizuálními pravidly. Navržený model má být implementován v multi-agentním simulacním systému AgentFly za úcelem rozšírení jeho současných schopností simulovat ...
  • Otevřená instrumentační platforma pro měřicí a testovací systémy 

   Author: Šibrava David; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tento dokument pojednává o části mého dlouhodobého projektu instrumentační platformy, kterou jsem zpracoval jako svou bakalářskou práci. V budoucnu se mnou vyrobená platforma bude sestávat z modulů, připojitelných k PC a ...