Now showing items 1-1 of 1

    • Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí 

      Author: Marek Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Selecký Martin
      V předložené práci studujeme algoritmy, které se zabývají udržováním rovnováhy mezi exploration (průzkum prostředí ve snaze najít optimální strategii) a exploitation (využívání strategie, která přináší největší užitek). ...