• Experimentální analýza heuristik kritických cest 

      Autor: Šírek Evžen; Vedoucí práce: Fišer Daniel; Oponent práce: Košnar Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
      Heuristiky kritických cest jsou dobře prozkoumanou oblastí z oboru klasického plánování. Tyto heuristiky jsou označovány jako h^m, kde m je maximální velikost množiny faktů použitých při výpočtu. Tato práce poskytuje ...