• Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit 

   Autor: Balák Zdeněk; Vedoucí práce: Fišer Aleš; Oponent práce: Strnad Pavel
   Tato práce pojednává o technickém zapojení partnerských fakult do portálu Spolupráce s průmyslem. Uvádí přístupy ke spolupráci s průmyslem ostatních fakult a popisuje jakým způsobem je pojata spolupráce v portálu SSP. ...
  • Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem 

   Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Fišer Aleš; Oponent práce: Strnad Pavel
   Tato práce pojednává o možnostech rozšíření portálu Spolupráce s průmyslem, které povedou k lepšímu využití výsledků přes něj realizovaných projektů. Práce uvádí přístupy k řešení některých podobných problémů na jiných ...