• Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

      Autor: Ebel Matyáš; Vedoucí práce: Janča Radek; Oponent práce: Kalina Adam
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
      Fokální kortikální dysplázie (FCD) je onemocnění charakterizované poruchou vývoje mozkové architektoniky. Jeho projevem bývají epileptické záchvaty. Podle mikroskopické přítomnosti dysplastických neuronů v lézi se rozlišuje ...