Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů 

   Author: Kožnarová Zuzana; Supervisor: Christlein Vincent; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Práce se zabývá možností zlepšení přesnosti klasifikace pro malé datové sady za použití konvolučních neuronových sítí (CNN). Konkrétně se jedná o klasifikaci typu historických ručně psaných latinských textů. Hlavními tématy ...