• Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

      Autor: Šinkovec Petr; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
      Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...