Now showing items 63-82 of 626

  • Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android 

   Author: Steidl Stanislav; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Ondruška Roman
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti implementace metod zpracovávajících obrázky, a to jmenovitě detekci hran a segmentaci. Účelem je automatické vytváření omalovánek pro děti ve věku od 3 do 6 let. Výsledná implementace ...
  • Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí 

   Author: Najman Michal; Supervisor: Kannala Juho; Opponent: Chum Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a ...
  • Automatické generování herních úrovní 

   Author: Vladyslav Yazykov; Supervisor: Janisch Jaromír; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce zkoumá novou (podle naších znalostí) formulaci generování herních úrovní. Náš generátor úrovní dostává složitost v rozsahu $ [0, 1] $ a generuje herní úroveň této obtížnosti. Dále tento úkol rozšiřujeme na ...
  • Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem 

   Author: Amrich Jonáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Materna Jiří
   Tato práce se zabývá problémem automatického generování názvů a popisek webových stránek, pomocí jejich okolí namísto jejich obsahu. Rostoucí počet webových stránek je namísto textem tvořen multimédii či je interaktivní, ...
  • Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh 

   Author: Jan Kadlec; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tento dokument shrnuje práci na téma automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh. Jedná se o problém, jenž spadá do kategorie počítačového zpracování přirozeného jazyka, které je stále aktuálním tématem. Ve své ...
  • Automatické vytváření synonym 

   Author: Veselý Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kadlec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce 

   Author: Woller David; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá prostředky pro usnadnění návrhu robotické buňky, především pak automatickým plánováním trajektorií. Sestává z rešerše, která zkoumá dostupné prostředky pro návrh robotické buňky obecně, prostředky pro ...
  • Automatický obchodní systém s fuzzy strategií 

   Author: Kasimov Yury; Supervisor: Sova Jan; Opponent: Uller Miroslav
   Tato práce se zabývá automatickým obchodováním na burze pomocí technické analýzy. V dané oblasti je zcela zásadní úspěšné předpovídání pohybu cen, přičemž úspěšnost předpovídání pohybu ceny záleží primárně na tom, jak je ...
  • Automatický vzduchový hokej (Air Hockey) 

   Author: Kopecký David; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Matějka Joel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem autonomního hráče vzduchového hokeje, stolní hry, při níž se dva hráči snaží tomu druhému vstřelit branku pukem nadnášeným proudem vzduchu. Práce se zabývá implementací lokalizačního ...
  • Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry 

   Author: Kuglerová Kateřina; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce bylo navrhnout systém pro autonomní přistávání helikoptéry s využitím metod zpracování obrazu. Přehled známých metod zpracování obrazu na začátku práce je doplněn o vzory, které se používají jako přistávací ...
  • Automatizovaná dynamická cenotvorba pro e-shop na základě dat 

   Author: Jiří Moravčík; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Seitz Dominik Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   V této práci navrhujeme nový přístup k dynamické cenotvorbě v prostředí e-commerce, konkrétně internetového obchodu s módou. Poprvé se pokusíme využít metod offline zpětnovazebního učení a napodobovacího učení v oblasti ...
  • Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel 

   Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Prstek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem společnosti zajišťující službu sledování vozidel v reálném čase. Problematika je řešena ze dvou pohledů, a to jak ekonomického, tak i technického. Mezi unikátní vlastnosti produktu patří efektivně ...
  • Autonomní robotická explorace podzemních prostor 

   Author: Lars Kahlert; Supervisor: Petříček Tomáš; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem bakalářské práce je vyvinout a otestovat metodu na průzkum hranice podél známého prostoru pracující s mapami mračen bodů, jako alternativa k voxelovému pravděpodobnostnímu mapování, a srovnat silné a slabé stránky ...
  • Autonomní řízení dronu Ryze Tello 

   Author: David Pařil; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Drony jsou v dnešní době stále používanějším prvkem v aplikacích jako přeprava zboží, záchranné mise, mapování prostor, zemědělství. Přetrvávajícím problémem dronů je jejich nízký výpočetní výkon často omezený rozměry, ...
  • Behaviorální analýza dat 

   Author: Michal Kubina; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Hlavním cílem této práce je evaluace a analýza digitální fenotypizace, jakožto nového fenoménu, který by mohl být vhodný pro zdravotní péči budoucnosti. První část této bakalářské práce popisuje sběr dat z mobilních zařízení ...
  • Bezkolizní navigační systém pro robotickou helikoptéru 

   Author: Anastasiia Mozgunova; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření bezkolízního navigačního systému pro robotickou helikopteru. Během této práce je odvozen a linearizován matematický model kvadrakoptéry. Regulátor pro UAV je navržen na základě tohoto ...
  • Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru 

   Author: Bahník Michal; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Práce se zabývá návrhem obecného prostředí pro vývoj a testování řídicích systémů bezpilotních helikoptér. Součástí tohoto prostředí je i nástroj pro simulaci modelových prostředí a situací. Nastíněna je problematika detekce ...
  • Bezkontaktní měření teploty pneumatik závodního vozu 

   Author: Svoboda Aleš; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory 

   Author: Bareš Vladimír; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout bezkontaktní ampérmetr založený na principu měření magnetického pole kolem vodiče protékaného elektrickým proudem. V implementaci byly použity fluxgate magnetické senzory a ověřena ...
  • Buddy app pro odvykání kouření 

   Author: Erik Cupal; Supervisor: Prokop Jindřich; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Práce se zaměřuje na návrh a vývoj mobilní aplikace pro platformy Android a iOS. Výstupem je funkční aplikace umožňující rodinnému příslušníkovi či příteli účinnější podporu odvykajícího kuřáka. Rodinný příslušník či přítel ...