Now showing items 504-523 of 535

  • Využití rychlé aproximace funkcí v heuristickém algoritmu iterace hodnot 

   Author: Jakub Brož; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Schaefer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Řada bezpečnostních problémů, jako jsou pronásledovací hry nebo hlídkovací hry, lze modelovat jako jednostranné, částečně pozorovatelné stochastické hry (OS-POSG). V těchto problémech proti sobě soupeří dvě strany, ale ...
  • Využití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturách 

   Author: Michal Matija; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalárska práca sa zaoberá hľadaním nových pravidiel pre adaptívne štruktúry. Prácu možno rozdeliť do troch celkov, kde prvým je rozlišovanie užívateľských rolí. Bol navrhnutý algoritmus, ktorý bude detekovať navigovanie ...
  • Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru 

   Author: Hořeňovský Martin; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   Tato práce zkoumá vhodnost nástroje symbolické exekuce KLEE pro verifikaci real-time bezpečnostně kritických systémů. Real-time bezpečnostně kritické systémy jsou ty, u kterých selhání může vést ke ztrátě lidských životů anebo ...
  • Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění 

   Author: Korotynskiy Viktor; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vyžaduje vyřešení soustavy polynomiálních rovnic. Praktické systémy s konečným počtem řešení mohou mít velký počet řešení (více než 100). Čím více má soustava řešení, tím obtížnější je ...
  • Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem 

   Author: Král Martin; Supervisor: Fišer Aleš; Opponent: Strnad Pavel
   Tato práce pojednává o možnostech rozšíření portálu Spolupráce s průmyslem, které povedou k lepšímu využití výsledků přes něj realizovaných projektů. Práce uvádí přístupy k řešení některých podobných problémů na jiných ...
  • Využití znalostí experta při zpracování EEG signálů 

   Author: Kahoun Jakub; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů 

   Author: Michal Mareš; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Petrík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Přestože dva objekty mohou na pohled vypadat stejně, mohou mít zcela odlišné vlastnosti a nezbývá, než je zjistit použitím hmatu. V této práci jsem se zaměřil na měkké materiály a objekty s různou mírou pružnosti/tuhosti ...
  • Výběr průzkumných akcí za účelem zjištění vlastností předmětů robotickou manipulací 

   Author: Andrej Kružliak; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Výber prieskumných akcií je pojem popisujúci proces autonómnej selekcie krokov, ktoré vedú agenta k predurčenému cieľu. V tejto práci, je cieľom skúmanie vlastností a celkovo kategórie daného objektu (napr. materiál, ...
  • Výpočet mezilehlé množiny 

   Author: Marek Žuffa; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Kratochvíl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Táto bakalárska práca sa venuje uvedeniu do problematiky koaličných hier a ukazuje medziľahlú množinu ako možné riešenie, ležiace medzi jadrom a Webrovou množinou. Úvod predstavuje teóriu hier ako matematickú vedu, popisuje ...
  • Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí 

   Author: Velemínský Adam; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem Výukové aplikace s rozšířenou realitou pro mobilní systém Android. Aplikace je vyvíjena v herním enginu Unity3D s rozšířením Vuforia, poskytující rozšířenou realitu. V práci jsem ...
  • Výukový VHDL modul pro TRDB_D5M kameru 

   Author: Martin Čižmár; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cieľom bakalárskej práce je implementácia knižnice v jazyku VHDL, ktorá môže byť použitá na zachytenie obrazu na úrovni hardvéru. Kamerový modul TRDB\_D5M je využitý, ako zdroj obrazu. Naviac, je navrhnutá úloha na spracovanie ...
  • Vývoj aplikací pro Apple iPad pomocí technologie .NET Framework C# 

   Author: Kučera Adam; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Sušický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj integračního adaptéru pro IBM RTC a Blueworks Live 

   Author: Bakeyev Ruslan; Supervisor: Samek Martin; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce popisuje jeden z moderních způsobů integrace dat mezi cloudovými a tradičními infrastrukturami. Jedná se o standardy vyvinuté OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration) komunitou. Pro zajištění ...
  • Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami 

   Author: Hajdúšek Lukáš; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Křehnáč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia robotickej bunky spolu s koncepčným riešením priemyselného manipulátora. Robotická bunka obsahuje priemyselného robota so 6 osami a dopravníkový systém. Úlohou priemyselného ...
  • Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami 

   Author: Hajdúšek Lukáš; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Křehnáč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia robotickej bunky spolu s koncepčným riešením priemyselného manipulátora. Robotická bunka obsahuje priemyselného robota so 6 osami a dopravníkový systém. Úlohou priemyselného ...
  • Vzájemné využití MATLAB a Microsoft .NET Framework (C#) 

   Author: Malaník Jakub; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem 

   Author: Heřt Daniel; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Vokřínek Jiří
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat algoritmus pro plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér založený na dynamickém virtuálním leaderovi, který migruje po konvexním tělese které obaluje formaci. Pozice ...
  • Webová aplikace pro kolaborativní mapování dopravních sítí 

   Author: Fránek Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby 

   Author: Maksym Polovnikov; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout, implementovat a otestovat webovou aplikaci pro vytváření a správu webových formulářů, které mohou být přetransformovány do podoby hlasové nebo dialogové aplikace (např. pro platformy ...
  • Webový front-end aplikace pro analýzu studentských dat 

   Author: Václavek Jonáš; Supervisor: Kužílek Jakub; Opponent: Hlosta Martin
   OU Analyse je webová aplikace vyvíjena na Open University ve Velké Británii. Zabývá se predikováním úspěchu studentů v kurzech. V této bakalářské práci je analyzován její dashboard z hlediska výkonu, podpory webových ...