Now showing items 310-329 of 535

  • Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem 

   Author: Adam Rojík; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Sciutti Alessandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Sociální roboti jsou inteligentní agenti vyvinutí pro interakci s lidmi sociálně přijatelným způsobem. Odvětví interakce člověk-robot se stává stále důležitějším, protože se od robotů očekává, že budou zanechávat pozitivní ...
  • Otevřená instrumentační platforma pro měřicí a testovací systémy 

   Author: Šibrava David; Supervisor: Vedral Josef; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tento dokument pojednává o části mého dlouhodobého projektu instrumentační platformy, kterou jsem zpracoval jako svou bakalářskou práci. V budoucnu se mnou vyrobená platforma bude sestávat z modulů, připojitelných k PC a ...
  • Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit 

   Author: Balák Zdeněk; Supervisor: Fišer Aleš; Opponent: Strnad Pavel
   Tato práce pojednává o technickém zapojení partnerských fakult do portálu Spolupráce s průmyslem. Uvádí přístupy ke spolupráci s průmyslem ostatních fakult a popisuje jakým způsobem je pojata spolupráce v portálu SSP. ...
  • Ovládání a zobrazení stavu v inteligentním bytě 

   Author: Machovský Andrej; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Klaban Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee 

   Author: Dubeň Alexander; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Zábojník Jan
   Náplní této bakalářské práce je vytvoření aplikace v systému Android, díky níž bude možné ovládat testovací platformu, sloužící k experimentálnímu ověřování metod distribuovaného řízení kolon aut, za pomocí tabletu. Tato ...
  • Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu 

   Author: Dmitrij Sojma; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá využitím systému pro virtuální realitu HTC Vive k ovládání průmyslového robotu. Je popsán princip funkce systému HTC Vive, data z tohoto systému jsou použita v prostředí ROS, kde jsou dále zpracovávána ...
  • Ovládání robotu gesty 

   Author: Jakub Rosol; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem práce je návrh a implementace prototypu řídícího programu pro ovládání mobilního robotu, který bude umožňovat interakci člověka s robotem pomocí gest. Pro práci byl zvolen sensor Microsoft Kinect. Sledování gest je ...
  • Paralelizace algoritmu pro řešení her s neúplnou informací 

   Author: Svatoš Martin; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelizace GRASP heuristiky na GPU 

   Author: Lukeš Jakub; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu 

   Author: Mansurov Maxat; Supervisor: Uller Miroslav; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp distribuovaného Peer-to-Peer systému pro zálohování dat s použitím protokolu BitTorrent. Návrh systému by měl umožňovat uživatelům přispět svým lokálním volným místem ...
  • Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq 

   Author: Nepivoda Tomáš; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem periferního modulu k platformě Zynq, který obsahuje výkonové prvky k řízení stejnosměrného motoru a zpracovává signály z inkrementálního senzoru. Vývojová deska MicroZed implementuje ...
  • Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu 

   Author: Kollarčík Adam; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V této práci se věnuji tvorbě platformy pro distribuovanou akustickou manipulaci a jejímu použití pro zpětnovazební řízení polohy kuličky v rovině. S objekty manipuluji pomocí tlakových bodů. Tyto tlakové body se generují ...
  • Planární segmentace sekvence hloubkových map 

   Author: Voda Miroslav; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Platforma pro aplikace virtuální reality 

   Author: Jakub Hlusička; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Pastýřík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Vynález webu (World Wide Web) vyvolal převrat ve způsobu, jakým lidstvo sdílí informace. Přes jeho úspěch obsahuje web mnoho hluboce zakořeněných nedostatků. V této práci zkoumám tyto nedostatky a vymýšlím řešení pro ...
  • Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů 

   Author: Hořovský Tomáš; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Cílem tohoto projektu bylo dokončení knihovny \textbf{JAutomata} pro operace s automaty, vývoj nového skriptovacího jazyka \textbf{JASL}, který popisuje automaty a operace s těmito automaty a implementace interaktivního ...
  • Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací 

   Author: Stěhule Dušan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Zajíc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je seznámit se s algoritmy řešícími problematiku plánování odečtových tras, omezení vyplývající z jejich geografického rozložení a časová omezení pro jednotlivé odečty. Dále se seznámit s algoritmy pro ...
  • Plánování cest s nejistou průchodností hran 

   Author: Jan Macháček; Supervisor: Cuchý Marek; Opponent: Matějka Joel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Ačkoliv mapové podklady nejsou dokonalé, většina algoritmů plánování cest nebere v úvahu průchodnost jednotlivých úseků cesty. Pro některé uživatele (např. pro lidi na vozíku nebo lidi s kočárky) přitom možné překážky na ...
  • Plánování cest v heterogenních dopravních sítích 

   Author: Grubhoffer Tomáš; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Plánování cest v úloze rozkládání objektů 

   Author: Petr Ježek; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Rudorfer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Plánování cest v úloze rozkládání objektů je důležitým prvkem při plánování pohybu a manipulaci robotů a zpracovávání a recyklaci End-of-life produktů. Tato práce se zaměřuje na návrh vhodných plánovacích algoritmů pro 2D ...
  • Plánování časově optimálních trajektorií pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení 

   Author: Kristýna Kučerová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci navrhujeme novou metodu plánování časově-optimální cesty pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení, proměnnou rychlostí a limitovanou akcelerací. Navrhovaná metoda rozšiřuje model Dubinsova ...