Now showing items 270-289 of 535

  • Nástroj pro porovnání souborů SW nástrojů pro programování a konfiguraci PLC 

   Author: Nedvěd Miroslav; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Obitko Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace řídicího algoritmu pro model závodního vozidla 

   Author: Mrosko Michal; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Kučera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front 

   Author: Stoudek Pavel; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Strapko Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem, výrobou, a programováním řídící jednotky ECU Front pro vůz FSE.06 studentského týmu eForce FEE Prague formula. Jedná se o čtyřvrstvou desku plošných spojů osazenou ...
  • Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů 

   Author: Zídek Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zaměřuje na oblast výzkumu procesního modelování se zaměřením na míry kvality procesních modelů. Úkolem této práce je navrhnout nástroj pro podporu tohoto probíhajícího výzkumu a pomoci tak automatizovat ...
  • Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity 

   Author: Hourová Michaela; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá metodami hodnocení kinematických veličin pohybu končetin, které se zavádějí do lékařské praxe pro hodnocení pohybové aktivity končetin během klinického vyšetření a dlouhodobé rehabilitace. Cílem práce je ...
  • Návrh algoritmů pro odhad stavu zásobníkových ohřívačů vody 

   Author: Hubík Martin; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru 

   Author: Jiří Budil; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Práce se zabývá popisem návrhu bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru. Navržený systém předsazuje světelný zdroj mimo dronu a tím umožňuje helikoptéře nasvítit scénu bočně, bez rizika možné kolize vrtulí ...
  • Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry 

   Author: Ashwin Suresh Nedungadi; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem uchopovacího mechanismu pro úkoly uchopení a montáže antény autonomní bezpilotní antény vozidla (UAV). Navrhovaná konstrukce je zaměřena na řešení feromagnetických uchopení UAV a má ...
  • Návrh metodiky testu srozumitelnosti řeči obdobné ITU-T P.807 s paralelní zátěží s využitím virtuální reality 

   Author: Urbanovská Michaela; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Srozumitelnost řeči je důležitým faktorem a subjektivní testy, které se provádějí ve standardizovaném laboratorním prostředí jako je doporučeno v ITU-T P.807 [2], nevykazují stejné výsledky jako testy, které jsou prováděny ...
  • Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. 

   Author: Novák Antonín; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kadlec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna 

   Author: Tereza Uhrová; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Využití kompozitních materiálů se v posledních dekádách rychle rozšiřuje. Náš robot je založen na standardním navíjecím stroji a byl rozšířen o planární manipulátor se třemi stupni volnosti. Otestovali a vybrali jsme senzor ...
  • Návrh řídící jednotky pro měření biologických signálů s vysokou hustotou dat 

   Author: Langer Václav; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus 

   Author: Kejvalová Jana; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
  • Návrh simulátoru inzulinové pumpy 

   Author: Benjamin Hejl; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Předmětem této práce je rozšíření seriózní hry MyDiabetic o senzor kontinuálního monitorování glykémie a inzulinovou pumpu. Práce rozebírá vlastnosti a limitace těchto dvou diabetických pomůcek a popisuje návrh a implementaci ...
  • Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů 

   Author: Vojtěch Nydrle; Supervisor: Petráček Pavel; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem systému specializovaného pro autonomní detekci a lokalizaci požárů z palubních senzorů bezpilotních helikoptér. Hašení požárů je zajištěno automatickým vystřelením ampule s hasící kapalinou do ...
  • Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí 

   Author: Hrstka Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Neurální emergentní generátor vzorů chůze pro vícenohý kráčející robot 

   Author: Jan Feber; Supervisor: Szadkowski Rudolf Jakub; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Vzory chůze popisují periodicky se opakující kráčivý pohyb vícenohého robotu určením fáze pohybu jednotlivých nohou. Aby mohl robot autonomně vykonávat úkoly ve špatně přístupném měnícím se prostředí, je nutné proces ...
  • Neuroevoluční návrh strategie řídící pohyb vícenohého robotu 

   Author: Dvorský Jan; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nízkoúrovňový software pro řídicí jednotky do aut 

   Author: Mikulka Leoš; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí 

   Author: Shmatova Victoria; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Svatoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout, formalizovat a implementovat nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí. Práce se zaměřuje na formalizaci a implementaci multi-agentních plánovacích ...