Now showing items 247-266 of 552

  • Model chování ponorky pro Monte Carlo simulace 

   Author: Dlask Tomáš; Supervisor: Hrstka Ondřej; Opponent: Hansen Jim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem této práce je vytvoření plánovače tras pro ponorky, který umí zvažovat riziko zvolené cesty a je schopen fungovat v prostředí, které se mění v čase. K dosáhnutí tohoto cíle jsme vlastní metodou diskretizovali stavový ...
  • Model chování pro let řízený vizuálními pravidly 

   Author: Tóth Jan; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem této práce je navrhnout model chování letu rízeného vizuálními pravidly. Navržený model má být implementován v multi-agentním simulacním systému AgentFly za úcelem rozšírení jeho současných schopností simulovat ...
  • Model města pro simulátor auta 

   Author: Čajka Vladimír; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
  • Model města pro simulátor auta 

   Author: Čajka Vladimír; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou procedurálního modelování. ...
  • Model pohybu kráčejícího šestinohého robotu při chůzi po schodech 

   Author: Masri Diar; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování davu 

   Author: Micka Vojtěch; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování dynamických systémů pro generování chování umělé bytosti 

   Author: Paňko Martin; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků 

   Author: Janota Marek; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvoření modelu feromagnetických součástí snímače otáček a následná simulace pomocí FEM. FEM (finite element method) je metoda končených prvků, která slouží k numerickému řešení problémů v ...
  • Modelování obsazenosti místností pro pokročilou automatizaci budov 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Asensio Estefanía Serral
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi 

   Author: Lustig Matyáš; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce pojednává o vývoji platformy pro počítačovou simulaci letu raketových nosičů, jež může být použita i pro návrh a validaci automatického řízení. Dynamický nelineární model sestávající z pohybových rovnic uvažujících ...
  • Modelování vlivu demografie na politické preference 

   Author: Švec Kamil; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá tvorbou modelu politických preferencí v České Republice na úrovni jednotlivých volebních okrsků. Zahrnuje sběr dat z veřejně dostupných zdrojů, přípravu trénovací množiny, implementaci modelů a jejich ...
  • Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

   Author: Šinkovec Petr; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...
  • Modely poptávky po nabíjení pro elektrifikaci flotil 

   Author: Mária Cvečková; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Jindra Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Jedním z důsledků ochrany přírody je elektrifikace vozidel. Elektrická vozidla nahrazují vozidla se spalovacími motory v rámci firemního vozového parku. Společnosti pak musí navrhnout svou nabíjecí infrastrukturu. Tato ...
  • Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC 

   Author: Machová Karolína; Supervisor: Kozák Martin; Opponent: Kváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s programovacím prostředí TIA Portal a se systémy Simatic PLC, se zaměřením na řadu S7-1500. Následně konfigurace a připojení pohonu, včetně jeho řízení pomocí Simatic S7-1500. ...
  • Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii 

   Author: Šenfeld Lukáš; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Brada Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Monitorovací a servisní rozhraní pro novou generaci řídicího a regulačního systému 

   Author: Skoupý Sebastian; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Monitorovací nástroj pro sociální síť 

   Author: Kvasnica Jakub; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
  • Monokulární rekonstrukce 3D scény pro autonomní bezpilotní helikoptéru 

   Author: Matouš Melecký; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Rekonstrukce 3D modelu prostředí je klíčovou částí autonomního letu bezpilotní helikoptéry (UAV). Kombinace inerciální měřicí jednotky (IMU) a kamery je běžnou a dostupnou senzorovou sadou, jež je schopna získat informaci ...
  • Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací 

   Author: Foret Vojtěch; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tématem této bakalářské práce jsou algoritmy pro hry s neúplnou informací. Tato práce si bere za cíl implementovat některé z již existujících algoritmů používaných na hry s neúplnou informací a testovat jejich použitelnost ...
  • Multi-agentní aplikace pro řízení elektrického microgridu 

   Author: Gudyrin Mikhail; Supervisor: Kadera Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)