Now showing items 94-113 of 382

   Subject
   FCL, Flexible Collision Library, RealSense, point cloud, ROS, Virtual bumper [1]
   FCL, Flexible Collision Library, RealSense, point cloud, ROS, Virtualní nárazník [1]
   finite negative tomonoids,fuzzy logic,many-valued logic [1]
   Fluxgate,bezkontaktní ampérmetr,magnetické senzory,elektrický proud,magnetické pole,měření,měřicí přístroj [1]
   Fluxgate,contactless ammeter,magnetic sensors,electrical current,magnetic field,measurement,meter [1]
   Focal Cortical Dysplasia,iEEG,Digital Signal Processing [1]
   Fokální kortikální dysplázie,iEEG,císlicové zpracování signálu [1]
   Formace, dálnice, kooperace, agenti, dopravní simulátor, dopravní statistika [1]
   formace, UAV, MAV, quadrotor, manévry, virtuální, migrující, leader [1]
   formace,swarm,whycon,ROS,UAV,pozemní objekt,sledování objektu,cíl,bezpilotní helikoptéry [1]
   formation stabilization, swarm robotics, following, virtual spring, potential field, collision avoidance [1]
   FPGA,VGA,PS/2,VHDL,Spartan3E,Nexys4,ADC [1]
   Game Theory, Normal form, Sequential strategies, NFGSS, generalized NFGSS, CFR, MCCFR [1]
   Games with imperfect information,Chess,Kriegspiel,Monte Carlo Tree Search,Perfect Information Monte Carlo [1]
   graph analysis, malware detection, machine learning, network analysis [1]
   graph inference,Markov random fields,message passing inference,multiple instance learning,neural networks,Probabilistic threat propagation,computer security,malicious server classification [1]
   graph theory, planarity, Hopcroft-Tarjan algotithm, graph library [1]
   ground object,object following,target,formation,swarm,why- con,ROS,UAV,unmanned helicopters [1]
   ground robot, terrain mapping,3D mapping [1]
   Gröbnerovy báze,počítačové vidění, 3D rekonstrukce, minimální problémy, ohnisková vzdálenost [1]