Now showing items 257-276 of 382

   Subject
   position sensor, Fluxgate, DRV425, magnetic sensor, pneumatic cylinder [1]
   pozemní robot, mapování,3D map [1]
   pravidla pro let za viditelnosti,multi-agentní simulace,reprezentace mapy,detekce konfliktu,řešení konfliktu,testování bezpečnosti [1]
   prediktivní řízení, bezpilotní letouny, vyhýbání se překážkám [1]
   priemyselný manipulátor, koncepcia riešenia, manipulácia s dlhými predmetmi, balenie PVC rúr [2]
   Program, vývoj, analýza, implementace, testování [1]
   Propriocepcia; kĺby; svalové vretienka; humanoidný robot; iCub; populačné kódovanie; Samoorganizujúce sa mapy; SOM [1]
   protein tunnel detection, path planning, computational geometry [1]
   PSG,artefacts,adaptive segmentation,Riemannian distance,Naive Bayes classifier [1]
   PSG,artefakty,adaptivní segmentace,Riemannova vzdálenost,Naivní Bayesovský klasifikátor [1]
   PWM, FPGA, H-bridge, Zynq, Linux, ARM, incremental sensor, printed circuit board [1]
   PWM, FPGA, H-můstek, Zynq, Linux, ARM, inkrementální senzor, plošný spoj [1]
   quantum structure, orthomodular poset, probability, state, hidden variable. [1]
   Radioactive waste, radioactivity, cobalt-60, swarf, magnox [1]
   Radioactivity, ionizing radiation, formation of unmanned helicopters, UAV, particle detector, Timepix, simulation, Unscented Kalman filter [1]
   Radioaktivita, ionizující záření, formace bezpilotních helikoptér, částicový detektor, Timepix, simulace, Unscented Kalman filter [1]
   Radioaktivní odpad, radioaktivita, kobalt-60, swarf, magnox [1]
   raketový nosič,raketa,model,simulace [1]
   random forest,Apache Spark,MLlib,distributed training [1]
   reasoning patterns, learning relevant reasoning patterns,neuro-logic programming,common sense patterns,machine learning [1]