Now showing items 139-158 of 382

   Subject
   ITAREPS,schizophrenia,clinical programme,binary classification,gradient boosting,time-series analysis [1]
   Java,Automata theory,Regular automaton,Regular expression,Graphviz,JAutomata [1]
   Java,Teorie automatů,Regulární automat,Regulární výraz,Graphviz,JAutomata [1]
   Kalibrace kamer,Sfm,colmap [1]
   kalibrace kamery, korespondence obrazů, triangulační metoda, optimalizace parametrů [1]
   kategorizace, shluková analýza, topic-model, pLSA [1]
   klasifikace trajektorií, GPS, kolo, SVM, Neuronová síť, Náhodný les [1]
   klasifikace, analýza pohybu, XSENS, dominantní a nedominantní končetina, postižená a zdravá končetina, biomechanika, Classifioner Learner, MATLAB [1]
   Klinické testy;teorie her;inspekční procesy;optimalizace [1]
   Klíčování na pozadí,GPU [1]
   konečné automaty; stavová kongruence; elementární stavová kongruence; faktorový automat; nejmenší kongruence obsahující relaci. [1]
   konečné negativní tomonoidy, vícehodnotová logika, fuzzy logika; [1]
   konvoj,autonomní navigace,Map and replay,SurfNav,ROS [1]
   konvolucní neuronová sít,modelování rychlosti,hluboké ucení,strojové ucení,ImageNet,OpenStreetMap,Google Maps [1]
   konvoluční neuronové sítě, rekurentní sítě, CTC algoritmus, obousměrné LSTM [1]
   konvoluční neuronové sítě; geometrie; geometrické transformace; rotace; translace; invariance; verifikace obrázků; korespondece [1]
   koordinace trajektorií, pebble-motion, discretizace, Push&Rotate, prioritizované plánování, grafový konflikt, geometrický konflikt, teselace, paralelizace [2]
   Kráčející roboti,Detekce došlapů,Inerciální měření [1]
   kruhovitost; měření; polohová; sonda; ARM; procesor; magnetický; senzor; dotykový; display; uživatelské; rozhraní [1]
   kvantová struktura, ortomodulární poset, pravděpodobnost, stav, skrytá proměnná. [1]