Now showing items 134-153 of 382

   Subject
   Intrusion Protection System, Malware Detection, Machine Learning, XGBoost algorithm [1]
   Inverted pendulum, Segway, LEGO Mindstorms NXT, NXC, Mobile application, Android,Linear-quadratic regulator with integral action,LQR, MATLAB, Simulink, Feedback control [1]
   Inverzní kyvadlo, Segway, LEGO Mindstorms NXT, NXC, Mobilní aplikace, Android,Lineární kvadratický regulátor s integrační složkou,LQR, MATLAB, Simulink, Zpětnovazební řízení [1]
   IP PTZ kamera, LadyBug kamera, optický zoom, kamera, ROS, TRADR [1]
   ITAREPS,schizofrenie,klinický program,binární klasifikace,gradient boosting,analýza časových řad [1]
   ITAREPS,schizophrenia,clinical programme,binary classification,gradient boosting,time-series analysis [1]
   Java,Automata theory,Regular automaton,Regular expression,Graphviz,JAutomata [1]
   Java,Teorie automatů,Regulární automat,Regulární výraz,Graphviz,JAutomata [1]
   Kalibrace kamer,Sfm,colmap [1]
   kalibrace kamery, korespondence obrazů, triangulační metoda, optimalizace parametrů [1]
   kategorizace, shluková analýza, topic-model, pLSA [1]
   klasifikace trajektorií, GPS, kolo, SVM, Neuronová síť, Náhodný les [1]
   klasifikace, analýza pohybu, XSENS, dominantní a nedominantní končetina, postižená a zdravá končetina, biomechanika, Classifioner Learner, MATLAB [1]
   Klinické testy;teorie her;inspekční procesy;optimalizace [1]
   Klíčování na pozadí,GPU [1]
   konečné automaty; stavová kongruence; elementární stavová kongruence; faktorový automat; nejmenší kongruence obsahující relaci. [1]
   konečné negativní tomonoidy, vícehodnotová logika, fuzzy logika; [1]
   konvoj,autonomní navigace,Map and replay,SurfNav,ROS [1]
   konvolucní neuronová sít,modelování rychlosti,hluboké ucení,strojové ucení,ImageNet,OpenStreetMap,Google Maps [1]
   konvoluční neuronové sítě, rekurentní sítě, CTC algoritmus, obousměrné LSTM [1]