Now showing items 1-2 of 1

    plánování pohybu robota, plánování trajektorií robota, záznam pohybu, sledování pohybu, čas cyklu, prostředky návrhu robotické buňky, simulace robotické buňky, robotická buňka (1)
    robot motion planning, robot trajectory planning, motion tracking, motion capture, cycle time, design support tools, robot simulation tools, robotic cell (1)