Now showing items 1-2 of 1

    convolutional neural network,micro aerial vehicle,relative localization,computer vision,robotics,cybernetics (1)
    konvoluční neuronová síť,bezpilotní helikoptéra,relativní lokalizace,počítačové vidění,robotika,kybernetika (1)