Now showing items 1-1 of 1

    • Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů 

      Author: Jenčík Dušan; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Lisý Viliam
      Cílem této práce je nalezení metod a postupů vedoucích ke kategorizaci uživatelů dle historie jejich záznamů z procházení internetu. Práce využívá analytické a statistické metody, kterými se snaží nalézt kategorie webových ...