Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení 

   Author: Ondřej Bouček; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Mishkin Dmytro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této práci se zabýváne rozpoznávání instancí pomocí hlubokého učení. Získáváme deskriptory pomocí modelu neuronové sítě, který byl naučený přístupem metric learning. Vytvořili jsme různá upravení k-NN klasifikátorů pro ...