Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování trajektorie bezpilotního prostředku pro inspekci 3D objektů 

   Author: Chloupek Martin; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro plánování trajektorií bezpilotního prostředku. Z mračna bodů, získaného zařízením LIDAR, vytvoříme polygonální model pomocí algoritmu BPA. Polygonální model použijeme ...