Now showing items 1-1 of 1

    • Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích 

      Author: Slunečko Daniel; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Štolba Michal
      Tématem této práce je využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích. Problém přiřazení odpovídající cesty v grafu k danému záznamu GPS trasy je formalizován společně s modelem pro odhady dojezdových ...