Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování trajektorií pro 3D Dubinsovo vozidlo 

   Author: Jáchym Herynek; Supervisor: Váňa Petr; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   V této práci navrhujeme novou metodu pro nalezenı́ co nejkratšı́ cesty ve 3D s omezeným poloměrem zatáčenı́ a úhlem náklonu založenou na nelineárnı́m programovánı́. Metoda rozděluje cestu na předem stanovený počet segmentů. ...