Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizovaná dynamická cenotvorba pro e-shop na základě dat 

   Author: Jiří Moravčík; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Seitz Dominik Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   V této práci navrhujeme nový přístup k dynamické cenotvorbě v prostředí e-commerce, konkrétně internetového obchodu s módou. Poprvé se pokusíme využít metod offline zpětnovazebního učení a napodobovacího učení v oblasti ...
  • Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací 

   Author: Matěj Šesták; Supervisor: Seitz Dominik Andreas; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Využití evalučních funkcí v řešení her s úplnou informací vedlo k dosažení nadlidských výkonů v několika hrách, jako šachy nebo Go. V oblasti velkých her s neúplnou informací, výzkum mířil především na poker, který má dobré ...