Now showing items 1-3 of 3

  • Experiment a modelování jevu čtyřvlnného směšování u optických sítí s hustým vlnovým multiplexem 

   Author: Plinta Martin; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   Tato diplomová práce se zabývá studiem nelineárního jevu ctyrvlnného smešování v optických sítích. V práci je predstaveno nekolik simulací ctyrvlnného smešování v závislosti na ruzných parametrech. Tyto simulace jsou ...
  • Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí 

   Author: Mikhail Nurov; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení vybraných párů optických systémů ...
  • Vliv osob na komunikace ve viditelném světle (VLC) 

   Author: Komárek David; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   V této diplomové práci je analyzováno využití komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra (VLC) využívající LED jak k osvětlení místností, tak i ke komunikačním účelům. Statistiky příjmu byly odvozeny na ...