Now showing items 1-1 of 1

    • Zařízení pro vysoce kvalitní přenos audiosignálu IP sítí 

      Author: Beneš Petr; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
      Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy a to internetovými protokoly. Dále obsahuje přehled základních druhů kódování a nejpoužívanější hlasové a zvukové kodeky. Cílem práce je seznámit se s přenosem audio signálu ...