Now showing items 98-117 of 250

  • Návrh a realizace OLED vysílače pro komunikace ve viditelném světle 

   Author: Gill Martin; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vitásek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysílače pro OLED (Organic Light Emitting Diode) panel a jeho následným využitím v~rámci technologie VLC (Visible Light Communication). Bylo vytvořeno několik návrhů řešení. Součástí ...
  • Návrh a realizace testovací metodiky bezdrátových sítí WMAN 

   Author: Bartůšková Jindřiška; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Vaculín Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Návrh integrovaných přístupových sítí v prostředí Republiky Kazachstán 

   Author: Ostanin Artem; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh mnohavidové optické rozbočnice pomocí metody ray tracing 

   Author: Pham Ngoc Kien; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Burian Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh širokopásmové bezdrátové sítě WiMax 

   Author: Tsoy Alexandr; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Nelineární čtyřvlnné směšování u DWDM systémů 

   Author: Aldair da Costa Baptista; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této diplomové práce je studovat nelineární jev zvaný míchání čtyřmi vlnami, jeho příčiny a důsledky a jak zmírnit jeho účinek, a to vše v kontextu optických sítí s rozestupy hustých kanálů. Během této práce byla ...
  • Nízkopříkonový FPGA návrh 

   Author: Fíla Jan; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Heřmánek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Odolnost softwarových telefonních ústředen proti DoS útokům 

   Author: Mondek Dušan; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optická síť s přepínáním dávek paketů 

   Author: Libenský Oldřich; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace kvantových struktur pro telekomunikační účely 

   Author: Zelený Richard; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Brada Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace lokalizačního systému 

   Author: Cihlář Martin; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace mobilních zařízení v prostředí budov, vhodnou pro využití např. ve zdravotnictví či krizovém managementu. Cílem práce je návrh kompletního lokalizačního systému na ...
  • Optimalizace měření parametrů symetrických vedení 

   Author: Hajný Michal; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Křepelka Václav
  • Optimalizace mobilních sítí s létajícími základnovými stanicemi pro mobilní uživatele 

   Author: Jakub Nový; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Možnou cestou jak ulevit přetížené mobilní síti je nasazení dronu jako létající základnové stanice, která poskytuje dočasnou konektivitu uživatelům. Tato práce představuje algoritmus pro umístění dronu a úpravu jeho pozice ...
  • Optimalizace modelu VDSL systému 

   Author: Řechtáček Vilém; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace přenosu mikrostrukturním vláknem 

   Author: Václavek Marek; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace síťové architektury pro Hadoop Mapreduce 

   Author: Kouba Zdeněk; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Vondra Tomáš
   Tato diplomová práce studuje vliv síťové topologie datacentra na dobu trvání distribuovaných výpočtů typu MapReduce. Úvodní část této práce poskytuje obecný přehled technologie MapReduce včetně jednoduchého příkladu jejího ...
  • Optimalizace telekomunikačních systémů pomocí dynamické simulace 

   Author: Zmelík Jan; Supervisor: Mrajca Michal; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optovláknový interferometrický systém pro měření vibrací 

   Author: Řehák Ota; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Egrt Jiří
   Tato práce se zabývá měřením na optovláknovém interferometru. V realizovaných měřeních jsou nejprve zkoumány vlivy změn parametrů interferometru a teplotní stabilizace na laser a celý interferometrický systém. Ostatní ...
  • Osmiúhelníkový štěrbinový aplikátor pro mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Bartoňová Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ověření funkce modemu PLC na sdělovacích vedeních 

   Author: Karlovský Ladislav; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   Tato diplomová práce je věnována standardům pro úzkopásmovou PLC komunikaci. Teoretická část se zabývá nejprve úvodem do problematiky a stručným popisem širokopásmových PLC technologií. V druhé části jsou popsány dostupné ...