Now showing items 138-157 of 250

  • Procedura sestaveni signalizačního spojení v páteřní síti. 

   Author: Pranoto Heru; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Procesní řízení telekomunikačních sítí a služeb. 

   Author: Víšek Pavel; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Prognóza požadavků na datové přenosy gigabitové společnosti 

   Author: Ivan Lytvyn; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce je zaměřená na prognózu požadavků na datové přenosy rezidenčních internetových připojení. Dnes online video představuje největší podíl internetového provozu a očekává se, že prudce poroste. Důvodem je ...
  • Program v Matlabu pro automatické vyhodnocování optických tras metodou OTDR 

   Author: Balek Tobiáš; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou optických tras pomocí optické reflektometrie OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) a zpracováním naměřených dat optickým reflektometrem. V rámci práce byl vytvořen program v ...
  • Programovatelný přijímač-vysílač kódů dálkových ovladačů 

   Author: Štěpán Daniel; Supervisor: Uhlíř Jan; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Programové vybavení pro detektory záření Medipix 

   Author: Tureček Daniel; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Campbell Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Protokoly pro virtuální sítě 

   Author: Dmitriy Doroshenko; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce je věnována protokolům virtuálních privátních sítí. V teoretické části jsou probrány podstatné principy technologie VPN a její nejčastěji používané protokoly. Praktická část obsahuje měření základních ...
  • Provozní diagnostika pasivních optických sítí 

   Author: Zajíček Michal; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Brouček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Provozní podpůrné systémy nové generace 

   Author: Kratochvíl Jan; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Průhledový displej 

   Author: Masařík Martin; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přehledový přijímač / monitor rádiových sítí IoT 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Rozvoj sítí pro internet věcí je v poslední době v plném proudu, stejně tak rozvoj softwarově definovaného rádia a jeho použití. Tato práce se zabývá oběma těmito fenomény a následně je kombinuje ve formě přehledového ...
  • Překryv buněk v mobilní síti 

   Author: Mihalov Michal; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Cílem této práce je analýza lokalizačních a provozních záznamů ze sítě mobilního operátora. Z provedené analýzy je poté navrhnut mechanismus na zjišťování překryvu mobilních buněk s následnou realizací v simulačním prostředí. ...
  • Přenos senzorových dat s využitím ZigBee 

   Author: Polanský Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přenos virtuálních strojů v distribuovaném datovém centru 

   Author: Kukrál Tomáš; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   Práce se zabývá přenosem virtuálních strojů. V teoretické části popisuje technologie používané v distribuovaných datových centerech a zaměruje se speciálně na ukládání dat a překryvné sítě. V praktické části je prezentována ...
  • Přenositelnost čísla v prostředí VoIP 

   Author: Otčenášek Tomáš; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přenosová část mobilních sití na bázi IP 

   Author: Zvolský Tomáš; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému vybavení použitého ...
  • Přidělování identifikátorů femto buňkám 

   Author: Oppolzer Jan; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přidělování prostředků v cloudu automobilů 

   Author: Volkov Nikolay; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Pezinek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V blízké budoucnosti bude každé vozidlo pravidelně informovat svá sousední vozidla o jejich poloze, rychlosti, výpočetních schopnostech a informacích o chování. Zprávy nesoucí takové informace sníží pravděpodobnost nehod, ...
  • Přidělování spektra v kognitivní síti 

   Author: Kollárová Kvetoslava; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vránová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)