Now showing items 116-135 of 250

  • Osmiúhelníkový štěrbinový aplikátor pro mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Bartoňová Lucie; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ověření funkce modemu PLC na sdělovacích vedeních 

   Author: Karlovský Ladislav; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   Tato diplomová práce je věnována standardům pro úzkopásmovou PLC komunikaci. Teoretická část se zabývá nejprve úvodem do problematiky a stručným popisem širokopásmových PLC technologií. V druhé části jsou popsány dostupné ...
  • Parametry hyperspektrálních snímacích systémů 

   Author: Miroslav Růžička; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kaiser Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce přibližuje téma hyperspektrálního snímání. Zaměřuje se na popis parametrů hyperspektrálních snímacích systémů a zmiňuje jejich možnou aplikaci v praxi. Práce se dále věnuje podrobnému seznámení s ...
  • Pasivní analyzátor SIP signalizace 

   Author: Evseev Vladimir; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bálint Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro pasivní analýzu SIP signalizace a zaměřuje se na možnost zpracování větších objemů dat. V teoretickém rozboru je obsažen popis problematiky protokolů SIP a ...
  • Pasivní optické sítě na bázi protokolu Ethernet 

   Author: Hrubeš Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pasivní optické sítě nové generace 

   Author: Roztočil Otakar; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pitch-synchronní segmentace řečového signálu 

   Author: Mizera Petr; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Platforma pro testování mobilních sítí 

   Author: Prekschl Dominik; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití open-source prostředků pro měření výkonnostních parametrů mobilních sítí, zejména pak v operačním systému Linux. Součástí práce je též stručný přehled generací mobilních ...
  • Platformy inteligentní sítě nové generace (NGIN) 

   Author: Martin Tóth; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá výměnou platformy pro Chytrou síť. V teoretické části je popsán vývoj Chytré sítě a protokoly, které používá. Následují informace o původní a nové platformě. Jsou popsány rozdíly mezi nimi a ...
  • Podvody (fraudy) v telekomunikačním provozu 

   Author: Nguyen Jan; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podvodného chování (angl. frauds) v telefonním provozu a návrhy postupů na jejich detekci. Jako hlavní komponentou řešení byl použit open-source aplikační rámec Hadoop. Byly ...
  • Pokročilé komponenty laboratorní IMS sítě 

   Author: Khalafyan Evgeny; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V dnešní době přenášení hlasu prostřednictvím paketů již začalo pronikat do světa mobilních technologií. Platformou, která to umožňuje, je IP Multimedia Subsystem.
  • Pokročilý systém správy datových sítí a snadné řešení provozních problémů 

   Author: Hudec Miroslav; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Roubal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V souvislosti s nárůstem počtu aktivních prvků v dnešních počítačových sítích je stále obtížnější spravovat tyto technologie tradičními postupy. Vzniká proto potřeba po prostředcích umožňujících automatizaci některých úkonů ...
  • Porovnání metodik pro měření na rozhraních Ethernet 

   Author: Rýdl Zdeněk; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Poskytování pokročilých telekomunikačních služeb v rozsáhlých podnikových sítích 

   Author: Knížek Lukáš; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konfigurací rozsáhlé podnikové sítě určené primárně pro poskytování VoIP služeb. Jejím cílem je implementace sítě, která bude použita v komerčním prostředí. Práce danou problematiku ...
  • Poskytování pokročilých telekomunikačních služeb v rozsáhlých podnikových sítích 

   Author: Knížek Lukáš; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konfigurací rozsáhlé podnikové sítě určené primárně pro poskytování VoIP služeb. Jejím cílem je implementace sítě, která bude použita v komerčním prostředí. Práce danou problematiku ...
  • Potlačení vlivu silného konvolučního zkreslení v systémech automatického rozpoznávání řeči 

   Author: Víšek Tomáš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Potlačování akustického echa a šumu prostředí v mobilním telefonu 

   Author: Klapuch Jan; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Kalný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pracoviště pro navazování optických svazků do speciálních vláken 

   Author: Tříska Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Predikce možných vývojových trendů mobilních komunikačních služeb 

   Author: Macháček Jakub; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   Tato diplomová práce se zabývá možnými vývojovými trendy mobilních komunikačních služeb. Strukturovaně popisuje dosavadní technologické trendy společně se současným stavem na českém telekomunikačním trhu. Dále popisuje ...
  • Problém ohybu různých druhů mikrostrukturních optických vláken 

   Author: Menendez Freile Guillermo Sebastian; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Brada Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)