Now showing items 1-1 of 1

  • Polovodičově řízený Teslův transformátor 

   Author: František Štefanec; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Pankrác Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem funkce, shrnutı́m výhod a nevýhod různých typů Teslova transformátoru. Dále se práce zabývá návrhem a konstrukcı́ polovodičového Teslova transformátoru typu DRSSTC. Poslednı́ část ...