Now showing items 1-1 of 1

  • Inteligentní rozhraní pro měření okolního prostředí 

   Author: Kharchenko Vadim; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce je vˇenována analýze senzorové sítˇe složené z Raspberry pi3, Arduino Nano a senzor°