Now showing items 1-1 of 1

  • Využití služeb poskytovatelů IaaS pro výrobní podnik 

   Author: Ján Balga; Supervisor: Burčík Jaroslav; Opponent: Pávek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V prvej časti práce sú porovnávaní traja poskytovatelia cloudových riešení, Google Cloud Engine, Micorosoft Azure a Amazon AWS v oblasti poskytovania služieb IaaS. Porovnanie je orientované ako na ekonomickú, tak na ...