Now showing items 1-1 of 1

    • Simulátory síťového prostředí 

      Author: Rantoš Daniel; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
      Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a možnostmi propojení simulátorů síťového prostředí s reálnými síťovými prvky. Jako reálné i virtuální síťové prvky byly použity zařízení od výrobců Cisco a Huawei. Dále bylo vytvořeno ...