Now showing items 1-20 of 20

  • Autentizace v lokálních sítích pomocí IEEE 802.1x 

   Author: Vladimír Lešek; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Pomahač Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá zabezpečením přístupu do lokální sítě pomocí IEEE 8O2.1X. Obsahuje základní popis AAA architektury, protokolů RADIUS, DIAMETER, TACACS, TACACS+, KERBEROS a problematiky PKI. Další částí je ...
  • Autentizační mechanismy v heterogenních sítích 

   Author: Tišler Jiří; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   Tato diplomová práce zkoumá spolupráci autentizačních mechanismů v rozsáhlých počítačových sítích. Jsou prozkoumány a zdokumentovány i možnosti využití stávající infrastruktury pracovišť ČVUT a vydána sada doporučení pro ...
  • Detekce síťových útoků s využitím simulátoru GNS3 

   Author: Neshcheret Aleksey; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ethernet reflektor 

   Author: Volek Michal; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci zpětné smyčky na rozhraní ethernet. Pro komunikaci na ethernetovém rozhraní je využit mikrokontrolér ENC28J60 od firmy Microchip, a řízení tohoto mikročipu zajišťuje ...
  • Fyzikální generátor náhodných posloupností 

   Author: Vonka Petr; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Munzar Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klonování přístupových RFID čipů 

   Author: Holenda Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní pracoviště pro analýzu technologie PoE 

   Author: Houštěk Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Model šifrovacího stroje Enigma 

   Author: Dvořáček Michal; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odolnost softwarových telefonních ústředen proti DoS útokům 

   Author: Mondek Dušan; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pracoviště pro testování odolnosti proti útokům typu DoS 

   Author: Nguyen Ngoc Phuong; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Protokoly pro virtuální sítě 

   Author: Dmitriy Doroshenko; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce je věnována protokolům virtuálních privátních sítí. V teoretické části jsou probrány podstatné principy technologie VPN a její nejčastěji používané protokoly. Praktická část obsahuje měření základních ...
  • Přenos hovoru virtuálními privátními sítěmi 

   Author: Vožech Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přípravek pro automatickou konfiguraci síťových prvků 

   Author: Opat Radek; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • QoS v částečně virtualizovaných sítích s využitím simulátoru GNS3 

   Author: Neshcheret Maria; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení přístupu v počítačových sítích pomocí nástroje PacketFence 

   Author: Charvát Martin; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
   Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení přístupu v počítačových sítích. V teoretické části jsou uvedeny základní principy a vlastnosti NAC, dále obsahuje souhrn existujících komerčních a open source variant NAC. V ...
  • Správa autentizace a autorizace uživatelů v moderních telekomunikačních systémech 

   Author: Neretljak Vanja; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Ačimovič Djordje
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Proces autentifikace a autorizace využívající Microsoft Windows Active Directory a moderní telekomunikacní systém byl popsán v diplomové práci. Bezpecnost dat a informací je v 21.století jeden z hlavních problému v ...
  • Útoky na koncová zařízení ve VoIP komunikaci 

   Author: Kovář Ondřej; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Útoky na softwarové VoIP ústředny 

   Author: Blahut Josef; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtualizovaná univerzální AAA platforma 

   Author: Kuchár Richard; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   Tato diplomová práce se zabývá základním popisem a implementací AAA protokolů RADIUS, Diameter, TACACS+ a Kerberos ve virtualizovaném prostředí. V rámci práce je připravené webové rozhraní pro účely výuky a testování ...
  • Využití nástroje Metasploit Framework k testování síťové bezpečnosti 

   Author: Tišler Jiří; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)