Now showing items 1-5 of 5

  • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible 

   Author: Hudec Miroslav; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V důsledku stálého rozvoje dnešních počítačových sítí a zvyšovaní nároků na ně kladených, je často potřeba zavádět do produkčního provozu větší množství nových a výkonnějších zařízení. V současnosti bývají tato zařízení ...
  • Cloudové služby v prostředí technologické firmy 

   Author: Straka Tomáš; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Kozák Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá zhodnocením cloudových služeb z pohledu nákladovosti, spolehlivosti a bezpečnosti pro využití technologickou firmou. V teoretické části je obecně popsána problematika cloudových služeb, senzorových ...
  • Dohledový systém s využitím NFC mobilního terminálu 

   Author: Zitta Tomáš; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Kozák Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě 

   Author: Krbec Tomáš; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Kozák Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující ...
  • Simulace plně optické přenosové sítě 

   Author: Šveda Martin; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Libenský Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)