Now showing items 1-1 of 1

  • Využitelnost vybraných senzorů pro monitoraci osob s prediabetem v chytré domácnosti 

   Author: Jan Ševčík; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou včasného podchycení manifestace diabetu mellitu, známé též pod českým výrazem cukrovka, ze stavu prediabetes. Cílem práce bylo se seznámit se samotným onemocněním a se studiemi ...