Now showing items 1-1 of 1

    • Praktické využití bioimpedance pro posouzení zdravotního stavu pacienta 

      Author: Nejedlo Vojtěch; Supervisor: Hlúbik Jan; Opponent: Bednarčík Peter
      Práce se zabývá diagnostickou metodou využívající bioelektrickou impedanci, metodou analýzy bioelektrické impedance, která se využívá především k měření určitých složek, ze kterých je postaveno lidské tělo, jako jsou ...