Now showing items 49-68 of 125

  • Měření povrchové deformace kůže ultrazvukem 

   Author: Tokar Daniel; Supervisor: Bálek Rudolf; Opponent: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Měření povrchových elektrodynamických projevů živých buněk pomocí senzoru SGFET 

   Author: Procházka Václav; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Rezek Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Měření ultra slabé emise fotonů z biologických vzorků 

   Author: Říhová Štěpánka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Mikrovlnná absorpce a permitivita roztoku proteinů a mikrotubulů 

   Author: Krivosudský Ondrej; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Kučera Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Model šíření pulsové vlny na vybrané části arteriálního stromu 

   Author: Hátle David; Supervisor: Grošpic Antonín; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se zabývá vytvořením počítačových modelů kardiovaskulárního systému, ve kterých byla využita hemodynamicko-elektrická analogie. Výstupy modelů jsou napěťově průběhy na konkrétních elektrických odporech, reprezentujících ...
  • Modulární vizualizační prostředí pro analýzu biologických signálů 

   Author: Tůma Vojtěch; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Monitor sběrnice Foundation Fieldbus 

   Author: Svědirohová Monika; Supervisor: Závada Jiří; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek 

   Author: Chaloupka Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multilingvální rozpoznávání řeči pro vybrané západoevropské jazyky 

   Author: Montoya Gómez Gloria María; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Hlavním cílem předložené práce bylo vytvoření první verze multilingválního rozpoznávače řeči pro vybrané 4 západoevropské jazyky. Klíčovým úkolem této práce bylo definovat vztahy mezi subslovními akustickými elementy napříč ...
  • Nakládání s odpady ve zdravotnictví 

   Author: Kateřina Štěchová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady v rámci zdravotnictví České republiky, zahrnující současně platnou legislativu. Motivací k práci je~stále rostoucí tendence používání jednorázového zdravotnického ...
  • Návrh a implementace webové aplikace pro telemedicínské řešení zaměřené na diabetes 

   Author: Poláček Milan; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   V současné době existuje řada softwarových řešení pro stahování a agregaci dat z mobilních zařízení pro podporu při léčbě pacientů s diabetem. Pro využití záznamů z rozdílných přístrojů musí tedy mít pacient či lékař přístup ...
  • Návrh a konstrukce pneumografu pro foniatrická vyšetření 

   Author: Sedlák Jan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vokřál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace jednotného rozhraní pro vybrané automatické dávkovače léčiv v rámci paliativní péče 

   Author: Kučera Lukáš; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Návrh a realizace laboratorního modelu krevního oběhu v končetině 

   Author: Dřímalová Simona; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh a realizace systému asistivních technologií pro chytré domácnosti 

   Author: Brtěk Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem systémů asistivních technologií pro chytré domácnosti. Zahrnuje přehled asistivních technologií využívaných nebo vyvíjených v současné době pro uplatnění především v domácnosti. Obecně ...
  • Návrh a realizace zařízení pro měření tremoru 

   Author: Hanousková Iva; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá návrhem, realizací a následným ověření zařízení, které bude sloužit k měření tremoru pacientů s roztroušenou sklerózou. Tremor je nekoordinovaný rytmický pohyb zejména paží a rukou. Abychom dokázali ...
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání oscilometrických pulsací 

   Author: Jana Ortová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k automatickému měření oscilometrických pulzací z pažní manžety natlakované na suprasystolický tlak. Z naměřených oscilometrických pulzací je možné detekovat časové zpoždění ...
  • Návrh databáze pro měření stavu ložisek zabíhacích válců. 

   Author: Kičák Milan; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Šotka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce řeší problematiku klasifikace míry mechanického opotřebení ložisek na strojním zařízením ve Škoda Auto a.s. zabíhacích válců pro zabíhání automobilů. Za tímto účelem je nezbytné pomocí elektronického systému ...
  • Non-line of Sight Visible Light Communications 

   Author: Ertunç Ezgi; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Nedávný vývoj v oblasti polovodičového osvětlení a vysoce účinných světelných diod (LED) umožnil vznik nového komunikační přístupu - komunikací ve viditelné oblasti (Visible Light Communications , VLC). Datových rychlostí ...
  • Optické vláknové pH senzory 

   Author: Šimek Ondřej; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Martan Tomáš
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem struktury optovláknového pH senzoru, který je realizován pomocí zúžení optického vlákna, a měřením s několika vzorky zúžených vláken. Návrh a simulace jsou prováděny v softwarovém ...