Now showing items 1-1 of 1

  • Softwarová aplikace pro real time analýzu EKG signál využitím AI čipu 

   Author: Jan Lubojacký; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro mikrokontrolér pro detekci kognitivní zátěže na základě analýzy EKG signálu v reálném čase. Pro analýzu EKG signálu byly využity konvoluční neuronové sítě. Na základě ...