Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Jakub Michalovič; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Posledné roky sa fototerapia čoraz viac stavia do popredia v liečení duševných chorôb. Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou hardvérového riešenia využívajúceho fototerapiu na liečebné účely. V teoriteckej časti ...