Now showing items 1-1 of 1

    • Využití družicové navigace pro určení polohy vlaku 

      Author: Rákosník Martin; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Špaček Josef
      Práce studuje možnosti globálních navigačních satelitních systémů, zejména poté GPS, a jejich využití v železniční dopravě s ohledem na bezpečnost, logistiku a řízení provozu. Jsou charakterizovány základní prvky GNSS a ...