Now showing items 1-1 of 1

    • Určování polohy dálkoměrnou metodou. Algoritmy a jejich přesnost. 

      Author: Navrátil Václav; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
      Cílem diplomové práce je analyzovat a porovnat známé algoritmy určení polohy aplikované na systémy družicové navigace. Kromě tradičních algoritmů založených na měření pseudovzdáleností se práce věnuje využití nejednoznačných ...