Now showing items 1-1 of 1

  • Fantom svalové tkáně na bázi agaru 

   Author: Michaela Kantová; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Cílem této diplomové práce je návrh a ověření fantomu na bázi agaru, který imituje vlastnosti svalové tkáně v mikrovlnném frekvenčním pásmu do 3 GHz. První část se zabývá fyzikálním principem dielektrických vlastností ...