Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh kruhově polarizovaného ozařovače 

      Author: Bezenin Alexey; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Kasal Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)