Now showing items 96-115 of 175

   Subject
   optical planar splitter,multimode,optical insertion loss,temperature resistance [1]
   optical signal [1]
   optická planární rozbočnice,mnohovid,optický vložný útlum,teplotní odolnost [1]
   optické vlákno [1]
   Optické vlákno disperze, optický šíření v nelineární média, optické solitons, Supercontinuum generace [1]
   optické vlákno, index lomu, evanescentní vlna, refraktometrie, detekce kapalin, senzor, citlivost. [1]
   optické vlákno, útlum, makro-ohyb, poloměr ohybu, detekce živého vlákna, Fourierova transformacoptické vlákno, Fourierova transformace [1]
   optický signál [1]
   PEAQ [1]
   PEMO-Q [1]
   pilot symbols [1]
   pilotní symboly [1]
   pointing error [1]
   polarizace, polarizační stav, elementární elektrický dipól, elementární magnetický dipól, vyzařovací charakteristika, Poincareho koule, polarizační elipsa [1]
   polarizační diverzita, teorie charakteristických modů (TCM), multiple-input and multiple-output (MIMO) systémy, selektivní buzení, vazební členy, L-probe (zářič ve tvaru L) [1]
   polarization diversity, Theory of Characteristic Modes (TCM), multiple-input and multiple-output (MIMO) systems, selective excitation, coupling elements, L-probe, reconfigurable antennas [1]
   polarization, polarization state, elementary electric dipole, elementary magnetic dipole, radiation pattern, Poincare sphere, polarization ellipse [1]
   Polarizátor, kruhově polarizovaná anténa, kruhový vlnovod, eliptický vlnovod, 3D tiskárna, pokovení, osový poměr [1]
   Polarizer, circularly polarized antenna, circular waveguide, elliptical waveguide, 3D printer, metallizing, axial ratio [1]
   position determination using radio signals [1]