• Využití tabulkového procesoru pro sběr a záznam dat 

      Autor: Dousek Daniel; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Šrotýř Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Cílem této práce je podat informace o platformách pro zabudované systémy, o použitých přístrojích, jejich způsobu komunikace a o tabulkových procesorech a jejich možnostech. Dále popíšu, jak jsem vytvořil makro pro sběr ...