• Analýza metodik návrhu mikrovlnného směrového spoje podle doporučení ITU-R 

      Autor: Brtěk Tomáš; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
      Tato bakalářská práce se zabývá studiem pozemních mikrovlnných směrových rádiových spojů na přímou viditelnost a obsahuje přehled této problematiky. Cílem práce je implementovat dva různé návrhové postupy, dle doporučení ...