Now showing items 7-26 of 120

  • Analýza chybových záznamů při RF identifikaci velkého počtu objektů 

   Author: Ročejdl Karel; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dat z automobilového FMCW radaru 

   Author: Jakub Kiňovič; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se soustředí na popis principu činnosti FMCW radarů a jejich použití pro registraci radarového obrazu okolí automobilu. Klade si za cíl obecně a názorně popsat princip FMCW radarů, anténních řad pro MIMO kanál ...
  • Analýza dostupnosti signálů GNSS 

   Author: Bičiště Petr; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza metodik návrhu mikrovlnného směrového spoje podle doporučení ITU-R 

   Author: Brtěk Tomáš; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem pozemních mikrovlnných směrových rádiových spojů na přímou viditelnost a obsahuje přehled této problematiky. Cílem práce je implementovat dva různé návrhové postupy, dle doporučení ...
  • Analýza mikrovlnných obvodů metodou orientovaných grafů 

   Author: Bartyzal Adam; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem programu, který sestavuje a počítá přenosové funkce v mikrovlnných obvodech pomocí Masonova pravidla. V první části je přiblížena problematika analýzy vysokofrekvenční techniky. Jsou zde stručně ...
  • Analýza vlastností kódů třídy FSM pomocí přenosové funkce a její experimentální ověření. 

   Author: Hejtmánek Jan; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Uřičář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatické odečítání antropometrických rozměrů z obrázku 

   Author: Madelkhanova Aida; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je návrh, realizace a testování systému automatického odečítání antropometrických parametrů ovlivňujících HRTF (Head-related transfer function) z fotografií. Teoretická část se věnuje studiu stávajících měřicích ...
  • Bezčipové RFID transpondéry pro senzorové aplikace 

   Author: Kateřina Masopustová; Supervisor: Švanda Milan; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce analyzuje vlastnosti několika variant bezčipových odražeče. dipólového typu z hlediska efektivní odrazné plochy (RCS), šířky pásma, činitele jakosti, výšky rezonanční špičky resp. hloubky rezonančního propadu, ...
  • Dálkové optické ovládání elektromobilu 

   Author: Knotek Ladislav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Harvan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá návrhem optického dálkového komunikačního systému pro ovládání elektromobilu. Je rozdělená na tři hlavní části. První část rozebírá mechanickou konstrukci zařízení, druhá elektronický návrh komunikačních ...
  • Dekódování ADS-B signálu 

   Author: Šturc Filip; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   ADS-B je systém používaný v letecké dopravě pro sledování jednotlivých letadel v leteckém provozu a pro předávání informace mezi jednotlivými letadly a leteckou kontrolou. Na rozdíl od sekundárních radarů tento systém ...
  • Demonstrace interference v laserové diodě 

   Author: Valko Martin; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Březina Petr
   Tato práce objasňuje jevy, které nastávají v laserové diodě, je-li vysílané záření odráženo zpět za vzniku interferencí v samotné laserové diodě. Druhá část práce pojednává o praktické konstrukci návrhu interferometru ...
  • Detekce planárních rezonátorů pro bezčipovou rádiovou identifikaci (chipless RFID) 

   Author: Havlíček Jaroslav; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Macháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dielektrické parametry filamentů pro 3D tiskárny 

   Author: Jakub Mojzík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Masopust Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práce popisuje metodu určení dielektrických parametrů pomocí měření vlnovodnou sondou s otevřeným koncem a následné vyhodnocení porovnáním s daty ze simulace. Testovány byly celkem tři materiály běžně používané pro 3D tisk, ...
  • Dielektroforetická síla oscilujícího elektrického pole mikrotubulu 

   Author: Šimek Ondřej; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Digitální osciloskop USB 

   Author: Ouředník Petr; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Roztočil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopplerovské měření rychlosti pro systém určování polohy 

   Author: Oravec Matej; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Presné meranie rýchlosti je nepochybne nenahraditeľnou disciplínou, nachádzajúcou svoje uplatnenie mimo iného v doprave a navigácii. Zatiaľčo pri informatívnom charaktere výsledkov, aké zobrazuje napríklad bežný tachometer ...
  • Elektrodynamické pole modelu mikrotubulu s atomovým rozlišením 

   Author: Šindler Marcel; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Experimentální analýza vlivu refrakce na difrakční ztráty směrového spoje 

   Author: Hucková Radka; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální analýza vylepšení úrovně pevného pozemního spoje 

   Author: Sudík Martin; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Femtobuňky pro mobilní sítě Long Term Evolution 

   Author: Kratochvíl Lukáš; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Šubrt Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)