Now showing items 46-65 of 120

  • Měření parametrů optických svazků 

   Author: Šubert Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření rádiových parametrů a aplikace softwarově definovaného přijímače 

   Author: Thúróczy Tomáš; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou softvérovo definovaných rádií a jej obsah je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej časti je stručne popísaná história softvérových rádií, ich fungovanie a ich rôzne architektúry ...
  • Měření satelitního pokrytí území 

   Author: Rychtera Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření základních parametrů moderních zobrazovačů 

   Author: Kolomazník Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mikrovlnná sonda pro diagnostiku nádorů 

   Author: Skořepa Jiří; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
   Tento projekt se zabývá návrhem detekčních sond zejména vlnovodného typu pro detekční systém nádorových onemocnění. Úkolem navržené sondy je optimálně vyzářit elektromagnetickou energii do homogenní biologické tkáně (prsní ...
  • Minimalizace rušení v sítích založených na femtobuňkách 

   Author: Fekete Márton; Supervisor: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Model regionálního aplikátoru na bázi osmi dipólů 

   Author: Hrubý Vojtěch; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu aplikátoru na bázi osmi dipólů pro regionální hypertermii, optimalizací návrhu za použití numerických simulací a následné realizace a měření modelu aplikátoru. Pozornost je ...
  • Modelování a návrh světlovodného vedení pro ekonomické osvětlování budov budoucnosti 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Burian Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování bezdrátového spojení mezi družicí a říční lodí 

   Author: Prudek David; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá šířením signálu ve formě elektromagnetické vlny mezi družicí a lodí, pro prostředí říčního koryta s mostem. Loď plující korytem řeky přijímá elektromagnetické vlnění vyslané družicí, které je ...
  • Modely šíření signálu pro femtobuňky 

   Author: Kudláček Jakub; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Monitorování zdvihu frekvenčně modulovaného signálu systému rozhlasového vysílání 

   Author: Pícha Tomáš; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se věnuje způsobu měření maximálního frekvenčního zdvihu a tzv. "modulačního výkonu" frekvenčně modulovaného signálu. Měření je prováděno dle instrukcí uvedených v doporučení ITU-R SM.1268-4. Je sledováno jak ...
  • Monochromátor s difrakční mřížkou 

   Author: Roxer Adam; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Navigační systém modelu letadla 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Jirásek Lubor
  • Navigační systém v pásmu 35 MHz 

   Author: Loužil Viktor; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Karas Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a realizace monitorovacího systému pro bezpilotní prostředky 

   Author: Richard Šimeček; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Nováček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření systému pro spolehlivý přenos dat na delší vzdálenosti, zobrazení a uchování dat z avionických systémů leteckého prostředku. Provedl jsem porovnání 433 MHz rádiových modulů ...
  • Návrh a realizace zařízení pro měření poměru stojatých vln (PSV) 

   Author: Spáčil Jan; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh optického vláknového gyroskopu 

   Author: Vidner Přemysl Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   První část této práce zkoumá teorii stojící za optickým vláknovým gyroskopem, což je zařízení fungující na bázi Sagnacova interferometru k měření rotace. Teoretická část dále popisuje fyzikální jevy, které způsobují zjevnou ...
  • Návrh tříprvkové YAGI antény 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nízkošumové zesilovače s BJT a FET 

   Author: Peták Michal; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nízkošumový anténní zesilovač pro multikonstelační přijímače družicové navigace 

   Author: Popp Jakub; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)