Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výrobního procesu pomocí automatického monitorování provozu 

   Author: Pavel Chalupianský; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Polan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace podpůrného procesu kontroly podmínek v akvaponickém systému. Optimalizace je zaměřena na automatizaci doposud manuálně prováděných činností. Na začátku práce je uvedena ...